Buscar
  • Colexio Possumus

PLANS CPR PLURILINGÜE POSSUMUS COVID-19

Actualizado: 8 de nov de 2020

PLAN DE ACOLLIDA: En base ás Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a Dirección do Colexio Possumus elaborou o Plan de Acollida para o curso 2020/2021.

PLAN DE ACOLLIDA
.pdf
Download PDF • 853KB

PLAN DE ADAPTACIÓN (versión 5): O Plan de Adaptación foi elaborado pola dirección do CPR. PLURILINGÜE POSSUMUS en base ao modelo realizado conxuntamente entre as Consellerías de Sanidade e de Educación, Universidade e Formación profesional. Este documento inclúe recomendacións e directrices en relación ás medidas de prevención e hixiene fronte á Covid-19 para as actividades e instalacións do noso centro escolar durante o curso 2020-2021, que poderán ser actualizadas cando a situación epidemiolóxica así o requira.

Calquera suxerencia pode ser enviada ao correo do Centro.


ANEXO V- PLAN DE ADAPTACIÓN (5)
.pdf
Download PDF • 1.33MB

PLAN DE CONTINXENCIA: O Plan de Continxencia do CPR. PLURILINGÜE POSSUMUS ten por finalidade establecer os procesos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña interrompido a suspensión da actividade lectiva como consecuencia da aparición dun abrocho que supoña o cese da actividade presencial nun aula/etapa educativa/centro.


PLAN DE CONTINXENCIA (2)
.pdf
Download PDF • 719KB


268 vistas0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo