top of page

 

POAP ( PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO E PROFESIONAL)

CHARLAS DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Obxectivos en 4º Educación Secundaria Obrigatoria

- Informar os pais e alumnos sobre as distintas opcións académicas e profesionais ao finalizar a Educación Obrigatoria.

- Favorecer o autocoñecemento do alumno; aptitudes, intereses e autoconcepto.

- Sensibilizar aos alumnos sobre a importancia da toma de decisións académicas e/ou profesionais.

- Coñecer as distintas modalidades de Bacharelato e as Familias Profesionais na Formación Profesional.

- Facilitar información suficiente ao alumno sobre as diferentes opcións educativas e laborais.

Obxectivos en 3º Educación Secundaria Obrigatoria

- Afondar na toma de decisións iniciada en 2º da ESO.

- Favorecer o coñecemento do alumno sobre os seus propios intereses e motivacións.

- Informar o alumnado sobre os itinerarios e as posibles optativas a elixir para 4º da ESO.

- Analizar sinteticamente o contido das citadas optativas e estudar a relación dos itinerarios coas modalidades de Bacharelato.

- Informar o alumnado sobre as Familias na Formación Profesional.

Obxectivos en 2º Educación Secundaria Obrigatoria

- Sensibilizar o alumnado sobre a importancia da toma de decisións en relación co futuro académico e profesional.

- Informar os pais e alumnos sobre as distintas opcións académicas ao terminar o 2º curso de da ESO.

- Informar sobre as optativas que existen e a súa relación cos itinerarios académicos.

- Favorecer o coñecemento do alumno sobre as súas capacidades e aptitudes.

As horas de Titoría e a hora de lecer dos mércores destinarase á Orientación académica individual dos alumnos que acudirán ao Departamento de Orientación para resolver dúbidas.

COMO COMPLEMENTO ÁS CHARLAS IMPARTIDAS, os alumnos de 4º da ESO realizarán unha visita ao Instituto A GUÍA nunha xornada de acollida de dúas horas de duración:

 

Invitación ás xornadas de acollida e  programa 

bottom of page