top of page

Dende o  curso 2012-2013 formamos parte do Proxecto Abalar, un proxecto que ten como finalidade a introdución das novas tecnoloxías na aula e o seu uso  como ferramenta de aprendizaxe.

 

Cada un dos alumnos de 5º e 6º de Educación Primaria dispón na súa aula  de equipamento informático e de proxección  e  dun ultraportátil persoal como ferramenta de  uso diario. Deste xeito, os procesos de aprendizaxe e  adquisición de coñecementos vense  enriquecidos xa que o alumno pode investigar na rede á procura de solucións ás cuestións formuladas na aula, reforza os seus coñecementos a través de actividades interactivas, comparte as súas opinións cos compañeiros  e colabora na realización de actividades conxuntas.

Equipamento de cada unha das Aulas Abalar:

bottom of page