top of page
Benvidas e benvidos ao Colexio Possumus,
 
O prazo oficial de solicitude de admisión é do 1 ao 22 de marzo, aínda que a partir de xaneiro xa podedes poñervos en contacto coa secretaría do Colexio para recibir información e deixar os vosos datos.
 
  • Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. A infracción desta norma determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

  • O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

  • O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

           

      A dirección:

 

 

O proceso de admisión está regulado pola Xunta de Galicia, segundo o establecido na orde publicada ao respecto no Diario Oficial de Galicia.

-Decreto 254/2012 de 13/12 (DOG 26/12/2012)

-Orde de 12/03/2013 (DOG 24/04/2013)

 

Colexio 

Possumus

ABERTO PRAZO MATRÍCULA 

2019-2020

MATRÍCULAS

Podes obter máis información enviando un correo electrónico:

Para máis información:

 

r/ Purificación Saavedra, nº62

36207 ~ Vigo (Pontevedra)

Tlf. e Fax: 986 37 13 30

                  675 83 43 58 

 

 

¡Os teus datos foron enviaron con éxito!

FORMULARIOS SOLICITUDE MATRÍCULA

ADMISIÓN PROVISIONAL 2022-2023

Os listados provisionais de admisión de alumnos publicados polos titulares dos centros poderán ser obxecto de reclamación ante o titular do centro no prazo de 5 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

A resolución producirase mediante a publicación dos listados definitivos.

Podes consulltar aquí as NOFC do Centro.

bottom of page