ÓRGANOS DE GOBERNO

 

                    EQUIPO DIRECTIVO

 

 

Dirección: 

       Sonia Camino Mata

 

 

Xefa de Estudos:

       Rocío Paramá Arjones

 

 

Secretaria:

       Patricia Lorenzo Castro

 

                      CONSELLO ESCOLAR

 

    Presidente: 

              Sonia Camino Mata

   

    Secretaria: 

              Patricia Lorenzo Castro

   

    Representantes do Centro:     

              Rocío Paramá Arjones

              Andrea Fernández Martínez

 

 

    Representantes do profesorado:

              Jose Carlos Freire Castroseiros

              Mª Mar Crespo Alfonso

              Mª Carmen Barciela Castro

              Noa Torreiro Valiño

    Representantes dos alumnos:

              En constitución

 

    Representantes dos pais/nais:

              Eva Mª López Pereira

              Paula López de la Fuente

              Ángel Álvarez Fernández

              Marcos Luis Riveiro Gómez

 

    Representante de administración e servizos:

              Mª Carmen Rodríguez Riba