top of page

ÓRGANOS DE GOBERNO

 

                    EQUIPO DIRECTIVO

 

 

Dirección: 

      Alba Villar Carballo

 

 

Xefa de Estudos:

       Ana María Rodríguez García

 

 

Secretaria:

       Patricia Sánchez Villanueva

 

                      CONSELLO ESCOLAR

 

    Presidente: 

             Alba Villar Carballo

   

    Secretaria: 

              Patricia Sáchez Villanueva

   

    Representantes do Centro:     

              Ana María Rodríguez

              Andrea Fernández Martínez

 

 

    Representantes do profesorado:

              Jose Carlos Freire Castroseiros

              Noa Torreiro Valiño

    Representantes dos alumnos:

              

 

    Representantes dos pais/nais:

           

 

    Representante de administración e servizos:

              Mª Carmen Rodríguez Riba

bottom of page