top of page

SOBRE O COLEXIO POSSUMUS

O noso Proxecto Educativo

Somos un colexio laico cun modelo de pedagoxía libre baseado na tolerancia e o respecto a todo tipo de crenzas e opinións, fomentando unha aprendizaxe solidaria e non discriminatoria.

 

O noso Proxecto Educativo está baseado na formación integral dos alumnos, potenciando as capacidades e destrezas propias de cada unha das etapas educativas e atendendo dun xeito especial aos nenos/as que presentan máis dificultades na aprendizaxe e na integración.

 

Durante o transcurso do curso realízanse saídas didáctico-culturais a lugares de interese pedagóxico e celébranse conmemoracións con carácter formativo e festivo.

 

A nosa Historia

O Colexio Possumus inicia a súa andaina educativa con anterioridade a 1970 ao fusionarse tres centros adicados á ensinanza. En 1983 o centro constitúe unha Sociedade Cooperativa de ensino.

 

O centro está integrado dentro das actividades lúdicas e culturais do noso barrio, tendo recoñecido un amplo prestixio que intentamos manter e mellorar co noso labor ao longo dos anos.

 

As nosas Instalacións

Biblioteca: Xeral, de aula e de Departamento.

 

Laboratorio

 

Departamento de Orientación ( Aulas de Pedagoxía                   Terapéutica e Audición e Linguaxe)


Aulas Abalar

 

Aula de música e plástica

 

Aulas de Audiovisuais


Aula de Tecnoloxía


Aula de Informática e multimedia especializada

 

Aula de usos múltiples

 

Todas as aulas están dotadas de Encerado Dixital                       Interactivo, canón de Audio-Vídeo e Ordenador Portátil

 

Obradoiro

 

Dous patios cubertos e zonas de lecer ao aire libre

 

 Ximnasio

 

Comedor

 

Outros Servizos do Colexio

Seccións Bilingües e Plurilingües

 

Servizo Pequenos Madrugadores


Departamento de Orientación


Gabinete Psicopedagóxico, Aula de Apoio, Especialistas          en Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica


Clases de Inglés e Informática dende os 3 anos

 

Auxiliar de conversa dende os 3 anos

 

Aulas abalar (5º e 6º de Educación Primaria)

 

Servizo de Comedor

Servizo de Espera de Irmáns

bottom of page