Buscar
  • Colexio Possumus

DECLARACIÓN RESPONSABLE FAMILIAS e ENQUISA CLÍNICO-EPIDEMIOLÓXICA

Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. Utilizarase a enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo I (do Protocolo da Xunta) que debe realizarse, cada mañá, antes da chegada ao centro. Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece na enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán consulta co seu médico ou pediatra.


Enquisa clínico-epidemiolóxica Anexo I (páxina 36):


Ademais, deberedes traer o primeiro día de clase a declaración responsable firmada polo pai/nai/titor/a legal. Esta declaración pódese descargar no seguinte enlace da Xunta:

Declaración responsable familias377 vistas4 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo